Administratiekantoor Knorren

PRIVACYVERKLARING ADMINISTRATIEKANTOOR KNORREN

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Administratiekantoor Knorren kan resp. moet persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Administratiekantoor Knorren en u deze zelf aan Administratiekantoor Knorren verstrekt. Administratiekantoor Knorren kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:  
- bedrijfsnaam, voorzover van toepassing 
- voor- en achternaam
- geslacht
- adresgegevens  
- telefoonnummer
- e-mailadres
- burgerservicenummer 
- bankrekeningnummer
  
 WAAROM ADMINISTRATIEKANTOOR KNORREN GEGEVENS NODIG HEEFT
Administratiekantoor Knorren verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Administratiekantoor Knorren uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit boekhoudkundige, economische of fiscale dienstverlening.  

HOE LANG ADMINISTRATIEKANTOOR KNORREN UW GEGEVENS BEWAART  
Administratiekantoor Knorren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.  

DELEN MET ANDEREN  
Administratiekantoor Knorren verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

WEBSITEBEZOEK  
Op administratiekantoorknorren.nl, de website van Administratiekantoor Knorren, worden géén  bezoekgegevens bijgehouden.
Administratiekantoor Knorren maakt ook géén gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
Administratiekantoor Knorren heeft Google geen toestemming gegeven om eventueel zonder ons medeweten toch via administratiekantoorknorren.nl verkregen informatie te gebruiken voor Google- of andere diensten.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Administratiekantoor Knorren kan resp. moet persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Administratiekantoor Knorren en u deze zelf aan Administratiekantoor Knorren verstrekt. Administratiekantoor Knorren kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:  
- bedrijfsnaam, voorzover van toepassing 
- voor- en achternaam
- geslacht
- adresgegevens  
- telefoonnummer
- e-mailadres
- burgerservicenummer 
- bankrekeningnummer
  
 WAAROM ADMINISTRATIEKANTOOR KNORREN GEGEVENS NODIG HEEFT
Administratiekantoor Knorren verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Administratiekantoor Knorren uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit boekhoudkundige, economische of fiscale dienstverlening.  

HOE LANG ADMINISTRATIEKANTOOR KNORREN UW GEGEVENS BEWAART  
Administratiekantoor Knorren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.  

DELEN MET ANDEREN  
Administratiekantoor Knorren verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

WEBSITEBEZOEK  
Op administratiekantoorknorren.nl, de website van Administratiekantoor Knorren, worden géén  bezoekgegevens bijgehouden.
Administratiekantoor Knorren maakt ook géén gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
Administratiekantoor Knorren heeft Google geen toestemming gegeven om eventueel zonder ons medeweten toch via administratiekantoorknorren.nl verkregen informatie te gebruiken voor Google- of andere diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@administratiekantoorknorren.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak op deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Administratiekantoor Knorren zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGING 
Administratiekantoor Knorren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Administratiekantoor Knorren maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen als u klikt op een link naar ons e-mailadres.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Administratiekantoor Knorren verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Administratiekantoor Knorren  via info@administratiekantoorknorren.nl.

ADRESGEGEVENS ADMINISTRATIEKANTOOR KNORREN 
  
Drachten 
Hornleger 8 - 9203 EK  Drachten 
Telefoon:  0512-523746  
F: 084-2260278 
Email: info@administratiekantoorknorren.nl 
Internet: administratiekantoorknorren.nl 
KvK : 56962282
 
Assen 
Smetanalaan 280 - 9402 XM  Assen 
Telefoon:  0592-347075  F: 084-2260278 
Email: info@administratiekantoorknorren.nl 
Internet: administratiekantoorknorren.nl 
KvK : 56962282